mandag den 14. marts 2016

"One" af Sarah Crossan


Titel: One – Intet skal skille os   Forfatter: Sarah Crossan   Udgivelsesår: 2016 (org. 2015)   Forlag: Politikens Forlag

Bogen er et anmeldereksemplar fra Politikens Forlag

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Ved første gennembladring minder bogens tekst i opsætning mere om end digtsamling, end om en roman. Derfor var jeg meget spændt på, hvordan det ville fungere, at historien er skrevet på den måde.

Bogen handler om Tippi og Grace, som er siamesiske tvillinger. Vi får historien fortalt fra Graces synsvinkel. De har været vant til at blive set mærkeligt på hele deres liv, for siamesiske tvillinger er usædvanlige, og især at de har overlevet indtil deres teenageår, er usædvanligt. De har dog indtil nu levet en beskyttet tilværelse med deres familie og hjemmeundervisning, så da de pludselig skal starte på en almindelig high school, bliver det som at træde ind i en helt ny verden. De får deres første rigtige venner og oplever, hvad det vil sige at være teenagere, på godt og ondt. Samtidig får vi et unikt indblik i livet som siamesisk tvilling og hvad det fører med sig af komplikationer og overvejelser, samt omverdenens reaktioner og deres konsekvenser. Historien er livsbekræftende og tragisk på samme tid, for da Grace bliver alvorligt syg og en separation er deres eneste chance for at overleve, tvinger det både dem, deres familie, venner og os som læsere, til at sætte livet i perspektiv.

Det er dog ikke kun deres liv som siamesiske tvillinger, som giver dem bekymringer. Pengeproblemer i familien pga. deres dyre hospitalsregninger og deres fars alkoholproblem er også med til at gøre livet svært.

Historien er skrevet som digte, men teksten kunne i princippet lige så godt have været skrevet sammen til en almindelig tekst, i stedet for knækkede sætninger. Skrivestilen viser dog tydeligt, hvor få ord man egentlig behøver for at fortælle en historie, og oven i købet fortælle den godt. Der er intet unødigt fyld. Det er kort, konkret og præcist, og jeg var positivt overrasket over, hvor godt det fungerede og hvor mange følelser og billeder Sarah Crossan formår at skabe med så få ord.

Jeg elskede historien næsten med det samme. Det er en fantastisk og anderledes YA bog om at skille sig ud, som var både hjerteskærende og tankevækkende. Den var meget hurtigt læst, især fordi den var umulig at slippe. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at genlæse den, og anbefaler den til alle, som kan lide ungdomsbøger med noget på hjerte.ENGLISH VERSION:

This book was kindly given to me by Politikens Forlag for review

At first glance, the book looked more like a collection of poetry than a novel. I’m not normally a big poetry reader, so I was really excited to see how that would work out for me.

The book is about Tippi and Grace, who are Siamese twins. The story is told from Grace’s point of view. All their life they have been used to people staring and pointing fingers at them, because Siamese twins are an unusual phenomenon, especially to see Siamese twins surviving well into their teen years. Until now they have lived a protected and somewhat isolated life with their family and home schooling, so starting at a regular high school is like entering a whole new world. They get their first real friends and get to experience what it’s like to be teenagers, both the good and the bad stuff. At the same time we get a unique insight into the lives of Siamese twins, including all of the worries and complications that follow,  but also the reactions of the outside world and their consequences. The story is really inspiring and tragic at the same time, because when Grace becomes seriously ill and a separation is their only hope for survival, it forces both the girls, their family, friends, and us as readers to put life into perspective.

It’s not only their life as Siamese twins that causes them to worry. The financial situation of the family following years of expensive medical bills, along with their father’s alcoholism makes their lives even more difficult.

The story is written as poems, but the text could actually just as well have been written out as a regular narrative, without broken sentences. The writting style clearly shows, however, how much you can accomplish with fewer words, if you choose them carefully. There are no unnecessary words or things to fill up the space. Everything is short and precise. I was positively surprised at how well it worked, and how much emotion Sarah Crossan could conjure up with such a small amount of words.


I loved the story almost at once. It’s an amazing and unique YA story about standing out, and it was heart wrenching and thought provoking at the same time. It was a very quick read, especially because it was almost impossible to put down. I know I’m going to reread it at some point, and I highly recommend it to anyone who likes YA with a message. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar