mandag den 14. marts 2016

"Regnen (The Rain)" af Virginia Bergin


Titel: Regnen – En enkelt dråbe kan slå dig ihjel (English title: The RainForfatter: Virginia Bergin   Udgivelsesår: 2016 (org. 2014)   Forlag: Turbine

Bogen er et anmeldereksemplar fra forlaget Turbine

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Jeg er stor fan af postapocalyptiske og dystopiske fortællinger, så jeg glædede mig meget til at komme i gang med Regnen.

Historien er fortalt af teenagepigen Ruby, som en slags overlevering til fremtidige overlevende, en slags redegørelse for, hvad der er sket. Det er hendes personlige historie og oplevelser, men samtidig historien om, hvad der er sket med verden; nemlig enden på verden, som vi kender den.

Sproget er meget ungt, præcis som en teenager ville tale, men bare på skrift. Der er masser af små, sarkastiske kommentarer undervejs, men man kan næsten godt sætte sig ind i, at man er nødt til at bevare den slags, for ikke at blive fuldstændig håbløst fortvivlet, når verden er ved at gå under. Det virker autentisk, men indimellem også en smule irriterende. Ruby er ikke perfekt, men det gør hende faktisk bare mere realistisk og let at relatere til.

En epidemi er brudt ud, regnen er farlig og indeholder en sygdomsbakterie fra rummet. Årsagen til katastrofen er rigtig godt og forståeligt forklaret, og virker skræmmende realistisk. Bogen vidner om, både hvor uhyggelig selve epidemien er, men i lige så høj grad hvad den gør ved mennesker og den måde de agerer på. Det bliver hurtigt ’os mod dem’ – de raske mod de smittede. Man hjælper ikke hinanden af frygt for selv at blive smittet. Man tænker på sig selv og sine nærmeste først, og al medmenneskelighed forsvinder i regnen. Selvom man altid håber, at man selv ville reagere anderledes, kan man levende sætte sig ind i personernes tankemønstre. Beskrivelserne af hvad der fysisk sker med ofrene for regndråberne er virkelig detaljeret, hjemsøgende og skræmmende. Hele stemningen og atmosfæren i bogen er grå og dyster, præcis som regnvejr på en gråvejrsdag.

Historien og dens beskrivelser er i det hele taget utroligt detaljerede. Selv de mest grufulde og ubehagelige detaljer er med, så det hele virker meget ægte.

Det handler i høj grad om overlevelse, og er nærmest en guide til, hvad man bør og ikke bør gøre. Det er underligt fascinerende; det har jeg altid syntes, at sådan noget er. Den indeholder stort set alle de elementer, som får en postapocalyptisk, dystopisk fortælling til at fungere, og den gør det godt. Jeg var fanget og underholdt hele vejen igennem, og alt bliver beskrevet så levende, at man til tider selv føler, at man står midt i situationen. Jeg tog endda mig selv i indimellem at tøve foran vandhanen, for derefter at komme i tanke om, at det kun var i bogen, at folk ikke måtte drikke vandet… På Goodreads ser det ud som om, at der allerede findes en fortsættelse, som jeg er nødt til at få fat i!ENGLISH VERSION:

This book was kindly given to me by the Danish publisher Turbine for review

I’m a huge fan of postapocalyptic, dystopian fiction, so I was really excited about reading this one.

The story is told from Ruby’s point of view. It’s almost a sort of survival guide for the apocalypse, written for future survivors, as an account of what has happened to the world. It’s her personal story as well as the story of the end of the world as we know it.

The language and writing style is very young – just as a teenager would talk, just written. There are lots of little sarcastic comments, but it’s easy to imagine how important it is to maintain some sort of humor to not feel completely hopeless and depressed while the world is ending. It seems authentic, but also a bit annoying at times. Ruby is not perfect, but that only makes her even more realistic and easy to relate to.

During an epidemic of global proportions, the rain becomes dangerous and contains a lethal bacteria from outer space. The cause of the catastrophe is explained in terms that normal people can easily understand and makes is seem terrifyingly realistic. The book shows how horrifying the epidemic is in itself, but also what it does to people and their way of acting towards each other. The social contract has completely broken down, and it quickly becomes ‘us vs. them’ – the healthy against the contaminated. No one helps each other out of fear of contamination. Everyone is selfish, thinking of themselves and their loved ones before anyone else, and all compassion vanishes in the rain. Even though you always hope you would act differently in a similar situation, you can too easily relate to the people in the book. The descriptions of the physical consequences for the victims are vivid, haunting and terrifying. The atmosphere of the book is grey and gloomy, just like a rainy day.

The story and its descriptions are incredibly detailed. Even the most gruesome and gory details are included, so everything seems even more real.


It’s all about survival, and in many ways functioning as a how-to-survive-the-apocalypse guide. It is strangely fascinating; I’ve always been fascinated by this kind of stuff. This book includes almost every element that makes a postapocalyptic, dystopian novel work, and it does a great job. I was hooked and entertained all the way through, and everything is described so vividly, that you almost feel like you are a part of it. I sometimes even hesitated before drinking water, until I remembered the water in the real world was alright. Goodreads tells me there is a sequel – I need that ASAP!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar