Review policy

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION OF THE REVIEW POLICY

Jeg anmelder gerne bøger for forlag eller forfattere. Jeg læser stort set indenfor alle genrer, så kontakt mig endelig, hvis du står med en bog, som kunne være noget for mig. Kontaktoplysninger findes under fanen 'Contact'.

Under fanen 'Anmeldelser' har jeg samlet direkte links til de anmeldelser, som allerede findes på bloggen. Jeg læser og anmelder både på dansk og engelsk, hvis det er relevant.

Jeg modtager udelukkende fysiske anmeldereksemplarer, da det er det format, jeg foretrækker at læse. Samtidig besværliggør e-bøger processen med at fotografere bogen, og da det visuelle er det primære fokus på bloggens instagramprofil, @readingraindrops, er fysiske eksemplarer langt at foretrække.

Anmeldelserne vil altid udtrykke min ærlige mening, fuldstændig uafhængigt af, om bogen har været modtaget som et anmeldereksemplar, og om min mening skulle være positiv eller negativ. Jeg forsøger altid så vidt muligt at komme med en konstruktiv begrundelse.

Det vil altid fremgå tydeligt i starten af anmeldelsen, hvis der er tale om et anmeldereksemplar, samt hvilket forlag eller forfatter, der har stillet bogen til rådighed. Jf. den nye markedsføringslov vil al omtale på instagram blive markeret med [Reklame], på trods af, at der på ingen måde er penge involveret (I wish!).

Som udgangspunkt bliver alle mine anmeldelser udgivet på min blog, samt med et eller flere billeder på instagram (@readingraindrops).
Hvis der er særlige ønsker til, hvor anmeldelsen skal postes (fx Amazon, Saxo, eller lign.), så husk at gøre opmærksom på det. Ligeledes hvis bogen ønskes anmeldt indenfor en bestemt periode, skal jeg også have dette at vide på forhånd, da jeg ellers ikke kan garantere, hvornår anmeldelsen bliver klar.


English version:
I would love to hear from you if you are an author or a publisher. I review within almost all genres, so please contact me, if you think your book would be something for me to review. All contact information can be found under 'Contact'.

Under 'Reviews' you will find direct links to all reviews previously posted on my blog. I read and review in Danish and occasionally in English when relevant.

I prefer physical copies of the books I receive for review, I do not accept e-books for review. I do not own a proper e-book reader, so physical copies are my preferred format. It is also almost impossible to get a good picture of an e-book, and since that is the primary focus of the blog's instagram account, @readingraindrops, physical copies of books just work out better for everyone.

The reviews will always reflect my honest opinion, regardless of the fact that the copy of the book was received for review. I will be completely honest no matter if my opinion is positive or negative, and I will always do my best to give a constructive explanation.

The beginning of the review will always explicitly state if the book is a copy received for review, as well as which publisher or author sent it to me.

First and foremost, my reviews will be published on my blog, and with one or more pictures on instagram (@readingraindrops). If you have any special requests as to where you would like the review to be posted, please let me know, and we will work it out.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar